Samochody w firmie od 1 kwietnia 2014 r.

Samochody w firmie od 1 kwietnia 2014 r.

 

Wykładowca: Dorota Kosacka

 

 

Cena szkolenia, to 320 zł/os.
Przy zapisie i wpłacie należności do 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna 290 zł/os.!

 

Program szkolenia:

 1. Nowe zasady dotyczące samochodów obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., w tym:
 • nowa definicja samochodów ciężarowych w VAT i podatku dochodowym,
 • zasady odliczania VAT od samochodów nabytych na wynajem,
 • nieodpłatne udostępnienie samochodu dla pracownika,
 • stawka VAT w przypadku sprzedaży samochodów. 
 1. Nowe zasady odliczania VAT od 1 kwietnia 2014 r., w tym:
 • kiedy podatnik może odliczyć 100 % VAT, a kiedy 50 % od wydatków związanych z samochodami,
 • nowe wymogi dokumentacyjne dotyczące samochodów,
 • sposób korzystania z samochodu – skutki w VAT. 
 1. Wymogi dokumentacyjne w przypadku odliczania VAT od samochodów w 100 %, w tym:
 • zgłoszenie do urzędu skarbowego,
 • zaświadczenie ze stacji diagnostycznej,
 • ewidencja przebiegu pojazdu,
 • umowa i inne dokumenty potwierdzające brak możliwości używania pojazdu do celów prywatnych. 
 1. Zakup samochodu – rozliczenie VAT od 1 kwietnia 2014 r., w tym:
 • od których samochodów można odliczyć 100 % VAT,
 • odliczenie VAT w 100 % a późniejsza zmiana przeznaczenia do wykorzystania na cele mieszane lub odwrotnie – nowe zasady korekty VAT,
 • odliczenie 50 % VAT od zakupu a późniejsza sprzedaż samochodu – stawka i zasady korekty VAT,
 • zaliczka na nabycie samochodu w styczniu 2014 r., a odbiór pojazdu w kwietniu 2014 r. 
 1. Leasing samochodu – rozliczenie VAT od 1 kwietnia 2014 r., w tym:
 • od których umów leasingowych można odliczać 50 %, a od których 100 % VAT,
 • odliczanie od 1 kwietnia 2014 r. VAT-u od umów leasingowych zawartych we wcześniejszych latach,
 • możliwość rejestracji umowy leasingowej w urzędzie skarbowym.  
 1. Odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów, w tym:
 • odliczanie VAT od paliwa (w przypadku których pojazdów można odliczyć 100 % VAT od paliwa, 50 %, a w przypadku których brak jest w ogóle takiej możliwości),
 • pojęcie wydatków na eksploatację samochodów od których można odliczyć tylko 50 % VAT naliczonego,
 • naprawy, serwis, części zamienne do samochodów. 

    7.   Analiza wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem VAT od samochodów, w tym:

 • samochody demonstracyjne a ewidencja przebiegu pojazdów,
 • pojazdy specjalne w VAT,
 • wynajem samochodu dla pracownika,
 • firma w miejscu zamieszkania – skutki w zakresie odliczania VAT. 

  

  8.   Nieodpłatne używanie samochodu – skutki w VAT i podatku dochodowym, w tym:

 • kiedy należy opodatkować VAT nieodpłatne przekazanie,
 • przychód w podatku dochodowym – zasady ustalania i wysokość przychodu,
 • nieodpłatne wykorzystanie samochodu przez właściciela – skutki w zakresie kosztów i amortyzacji.

    9.   Leasing samochodu – wybrane zagadnienia dotyczące podatku dochodowego, w tym:

 • rozliczanie w kosztach opłaty wstępnej,
 • niestandardowe opłaty związane z leasingiem (np.: za udostępnienie informacji organom ścigania),
 • wykup samochodu po okresie leasingu – najczęstsze problemy,
 • cesja umowy leasingowej.

    10.  Samochód a koszty uzyskania przychodów, w tym:

 • ubezpieczenie samochodu,
 • koszty napraw powypadkowych,
 • samochody prywatne pracowników lub właścicieli używane do celów firmowych,
 • wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodów.

   11.  Amortyzacja samochodów – wybrane zagadnienia, w tym:

 • możliwość podwyższenia stawki i przyśpieszenia amortyzacji,
 • możliwość amortyzacji jednorazowej,
 • ograniczenia dotyczące amortyzacji samochodów osobowych,
 • samochód będący współwłasnością przedsiębiorcy – koszty i amortyzacja. 
 1. Samochody pracowników używane do celów służbowych, tym: 
 • ryczałt za tzw. jazdy lokalne,
 • podróż służbowa i rozliczenie wydatków na podstawie ewidencji przebiegu pojazdów.

   13.  Pozostałe zagadnienia związane z samochodami, w tym:

 • odszkodowania i naprawy powypadkowe,
 • wydatki na parkingi i autostrady,
 • motocykle, quady, itp.,
 • sprzedaż używanych samochodów,
 • dodatkowe badania lekarskie osób korzystających z samochodów w celach służbowych,
 • samochodów w transakcjach zagranicznych,
 • handel samochodami – praktyczne problemy w VAT i podatku dochodowym. 
 1. Pytania i odpowiedzi.

 

WYKŁADOWCA:

 

Dorota Kosacka - doradca podatkowy, ceniony wykładowca z zakresu prawa podatkowego, autor kilkuset artykułów o tematyce prawnopodatkowej, autorka i współautorka kilkunastu pozycji książkowych, w tym: „VAT w 2014”, „Faktury 2014”, „Eksport import, transakcje wewnątrzwspólnotowe 2013”, „Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2013”. Członek Rady Celno – Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji. Doświadczony konsultant wielu firm w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności VAT.

 

ODPŁATNOŚĆ : Ceny podane są w tabeli na stronie głównej. W przypadku wysłania zgłoszenia i opłacenia szkolenia minimum 14 dni przed szkoleniem obowiązuje cena promocyjna umieszczona w nawiasie. 

Decyduje data wpływu należności za szkolenie na konto organizatora. W ramach odpłatności zapewniamy: wykład, materiały szkoleniowe, notes, długopis, kawę, herbatę, poczęstunek.

 

WARUNKIEM UCZESTNICTWA w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto DK Szkolenia Sp. z o.o. minimum 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

UA-44093304-1